یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

مشخصات بلاگ
یا قاضی الحاجات

ای که به دور کعبه و منکر حیدری / کعبه ولادتگه اوست دور حیدر مگرد

بایگانی

۳۳ مطلب با موضوع «کلیپ ها» ثبت شده است

 


دریافت

شاعین!!!
مدت زمان: 5 دقیقه 13 ثانیه دریافت

آِیت الکرسی حذفی!!!
مدت زمان: 2 دقیقه 7 ثانیه دریافت

آیت الکرسی (حذفی)
مدت زمان: 1 دقیقه 48 ثانیه دریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 44 ثانیه دریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 58 ثانیه دریافت

آیت الکرسی حذف شده!!!
مدت زمان: 1 دقیقه 19 ثانیه دریافت

آیت الکرسی حذفی
مدت زمان: 1 دقیقه 38 ثانیه 

 


دریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 50 ثانیه دریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 31 ثانیه دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 49 ثانیه دریافت
مدت زمان: 7 دقیقه 53 ثانیه 

 


دریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 3 ثانیه 


 


دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 45 ثانیه
دریافت
مدت زمان: 7 دقیقه
دریافت
مدت زمان: 8 دقیقه 4 ثانیهدریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 32 ثانیه


چند سوره ی آخر قرآن
حجم: 22.1 مگابایت


 


نماهنگ حظفی نه حذوی نه حفظی نه حذفی بله
عنوان: نماهنگ حظفی
حجم: 24.6 مگابایت
توضیحات: نماهنگ حذفی

مدت زمان: 4 دقیقه 5 ثانیه


دریافت
عنوان: نماهنگ 291
حجم: 28.8 مگابایت
توضیحات: 291

 


مدت زمان: 8 دقیقه 3 ثانیه