یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

ای که به دور کعبه و منکر حیدری / کعبه ولادتگه اوست دور حیدر مگرد

بایگانی

۲۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۴۰ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۰۲ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۵۵ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۱۰ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۱۵ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۲۴ ب.ظ | علی | ۱ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۳۲ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۷ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۵۲ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۹:۵۳ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۵۹ ب.ظ | علی | ۱ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۳۶ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۱ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۲۲ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۳۷ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶ ق.ظ | علی | ۰ نظر