یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

ای که به دور کعبه و منکر حیدری / کعبه ولادتگه اوست دور حیدر مگرد

بایگانی

۲۱۳ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۵۹ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۰۲ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۲۶ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۰۳ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۴:۰۳ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۳:۲۲ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۲۲ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۹ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۴۱ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۹ دی ۱۳۹۶، ۰۴:۰۴ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۹ دی ۱۳۹۶، ۰۴:۰۴ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۹ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۵۷ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۹ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۹ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۴۸ ق.ظ | علی | ۸ نظر