یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

ای که به دور کعبه و منکر حیدری / کعبه ولادتگه اوست دور حیدر مگرد

بایگانی

۱۰۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۱۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۰۷ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۰۶ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۹:۴۰ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۵:۲۵ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۵:۰۸ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۴۴ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۰۴ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۳۵ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۴۶ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرححیم

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۳۵ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۰۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۳۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۷:۲۱ ب.ظ | علی | ۰ نظر