یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

ای که به دور کعبه و منکر حیدری / کعبه ولادتگه اوست دور حیدر مگرد

بایگانی

۱۲۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ | علی | ۰ نظر

187

59 تصویر

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۰۴ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۰۲ ب.ظ | علی | ۱ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۲۰ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۰۸ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۵۰ ب.ظ | علی | ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۱۵ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۵:۳۲ ق.ظ | علی | ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۵:۱۹ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۱۷ ق.ظ | علی | ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۹:۰۵ ب.ظ | علی | ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۲۵ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۹:۵۶ ب.ظ | علی | ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۱۵ ب.ظ | علی | ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۴۵ ب.ظ | علی | ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۳۷ ب.ظ | علی | ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۳۰ ب.ظ | علی | ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۱۶ ب.ظ | علی | ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۱۳ ب.ظ | علی | ۰ نظر