یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

ای که به دور کعبه و منکر حیدری / کعبه ولادتگه اوست دور حیدر مگرد

بایگانی

۱۱۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۳ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۳۴ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۴۸ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۵۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم االله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۲ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۱ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۴ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ق.ظ | علی | ۰ نظر