یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

ای که به دور کعبه و منکر حیدری / کعبه ولادتگه اوست دور حیدر مگرد

بایگانی

۱۱۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۳۲ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۱۲ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۲۴ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۱۰ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۲۱ ق.ظ | علی | ۱ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۱۷ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۱۵ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۸ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۳۳ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۵۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۵۰ ق.ظ | علی | ۰ نظر