یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

لا اله الاالله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم

یا قاضی الحاجات

ای که به دور کعبه و منکر حیدری / کعبه ولادتگه اوست دور حیدر مگرد

بایگانی

۱۳۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۷، ۰۶:۵۸ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۷، ۰۳:۳۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۵۸ ب.ظ | علی | ۱ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰۸:۰۶ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰۵:۴۳ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳ ب.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷ ق.ظ | علی | ۰ نظر


بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۷، ۰۹:۰۱ ق.ظ | علی | ۰ نظر